Lawatan Jabatan Kesihatan Negeri Melaka 
(21 JULAI 2011)