Lawatan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Melaka 
 (14 April 2011)